Libre de memorias de mi Pere Pasqual notari de la vila de Perpinya loqual comens de fer memoria del dia 2 de Janer 1595 que es lo dia y any me ancarti ab la senyora Isabel Samarana y dorara fins a tant Nostre Senyor me cridera d'esta vida al altra

Le texte suivant peut comporter des anomalies liées à l'extraction des caractères depuis l'image numérisée.


ACCESO RÁPIDO
NAVEGACIÓN
OCR