Libre segon dels miracles que lo senyor ha obrats per medi de la santissima reliquia del glorios sanct Joan Baptista compost per lo pare presentat fra Michel Llot del Orde de S. Domingo...

Le texte suivant peut comporter des anomalies liées à l'extraction des caractères depuis l'image numérisée.


ACCÉS RÀPID
NAVEGACIÓ
OCR