Manual de doctrina christiana. contenint set diferens tractats especificats en la tercera pàgina. Recopilat, y traduit per Lluis Guilla, Notari publich... , per a us, y profit dels petits infants en entrant al us de rao. Dedicat a la serenissima Reyna dels Angels... Ab llicencia,

Le texte suivant peut comporter des anomalies liées à l'extraction des caractères depuis l'image numérisée.


QUICK ACCESS
NAVIGATION
OCR